Aktuella skuldkvotstak och kalkylräntor

Skuldkvotstak och kalkylräntor är verktyg som banker och bolåneföretag använder för att ”stresstesta” din ekonomi i förhållande till bolånen. Dessa verktyg, som utformas som krav, är utöver de tvingande reglerna kring bolånetak och amorteringskrav. Om du är i färd med att titta på objekt, gå på visningar och se ut möjliga alternativ att buda på är dessa uppgifter kring bolån några du måste känna till.

Men, exakt vad betyder skuldkvotstak och kalkylräntor, och hur räknar bankerna? Hur ser de aktuella siffrorna ut för de ledande bolåneföretagen? Svaren på frågorna får du i vår guide.

sverigekredit kalkylräntor

Skuldkvotstaket

Skuldkvotstaket är, till skillnad från vad många tror, inte ett tvingande krav. För exempelvis bolånetaket gäller en absolut maximal belåning på 85% med bostaden som säkerhet. Det följer av ett så kallat ”råd” från myndigheten Finansinspektionen.

Skuldkvotstaket fungerar på ett lite annorlunda sätt. Maximal kvot mellan belåning och inkomst bestämmer bankerna själva om. Om kvoten skulle vara högre än 4,5 gånger inkomsten gäller dock ett tvingande amorteringskrav som är utöver det som är aktuellt för belåningsgrader över 50%.

Skuldkvoten hos olika banker

Bland de banker och bolåneföretag som har en fastställd siffra ligger Avanza och Hypoteket högst. Dessa aktörer har satt gränsen vid 6 gånger. Ålandsbanken och SEB är de aktörer som har satt den lägsta gränsen med 5 gånger. De flesta andra bolåneföretag utgår inte från någon exakt siffra, utan gör en bedömning i varje enskilt fall. I tabellen nedan i artikeln ser du hur siffrorna ser ut hos de ledande bolåneföretagen för närvarande.

Exempel: Du och din partner har tillsammans en bruttoinkomst på 600 000 kr per år. Med ett skuldkvotstak på sex gånger får ni låna 3,6 miljoner. Om taket i stället är fem gånger får ni låna 3,0 miljoner. För större bolån är det alltså en god idé att verkligen jämföra villkoren hos olika bolåneföretag.

Kalkylräntan

När du ansöker om ett bolån gör banken en översyn av din ekonomi. Om du ansöker om lånelöfte och bolån tillsammans med en partner görs genomgången av ekonomin för er båda. Idén med genomgången är för det första att se hur mycket du/ni under rådande förutsättningar kan låna. För det andra jämförs den nuvarande ekonomin med en så kallad kalkylränta.

Kalkylräntan anger hur hög ränta som hushållet ska kunna klara av att betala. Det är alltså en teoretisk räntesats och den tar i princip sikte på värsta tänkbara scenario inom överskådlig tid.

Kalkylräntan hos olika banker

Hos majoriteten av bankerna och bolåneföretagen är kalkylräntan minst 6%. Se tabellen nedan för en sammanställning av aktuella kalkylräntor. Ju högre kalkylränta, desto högre inkomster krävs. Det är alltså ingen dum idé att jämföra olika bolåneföretag i den här aspekten.

Sex eller till och med sju procent kan låta som mycket. Idag är ju den rörliga tremånadersräntan i snitt inte högre än 1,50%. Idén är dock att verkligen stresstesta ekonomin utifrån vad bankerna anser är maximalt möjliga räntenivåer. Det ska också sägas att det faktiskt inte var mer än tio år sedan som räntorna senast närmade sig sex procent. Bra att känna till är också att bankerna, vid köp av bostadsrätt, inte sällan tittar även på föreningens lån.

Tabell: Skuldkvotstak och kalkylränta

Här presenterar vi en tabell över aktuella siffror för skuldkvotstak och kalkylräntor. Uppgifterna är hämtade från respektive aktörs webbplats i början av oktober.

Ett högt skuldkvotstak kan sägas innebära en mer ”generös” utlåning. Samtidigt måste du vara på det klara med att de tvingande amorteringskraven alltid gäller. För kalkylräntan gäller att ju högre den är, desto mer robust behöver din ekonomi vara. Som du ser är det dock inga större skillnader mellan de olika ledande bolåneföretagen i den här aspekten.

Bolåneföretag Skuldkvot Kalkylränta
Avanza 6x 7%
Danske Bank 5,5x 6%
Handelsbanken Inget exakt krav 7,5%
Hypoteket 6x 6,5%
Länsförsäkringar Bank Inget exakt krav 7%
Nordea Inget exakt krav 7%
SEB 5x 7%
SBAB 5,5x 7%
Swedbank Inget exakt krav 7%
Ålandsbanken 5x 7%

Sammanfattning: Krav för bolån

För att kunna få bolån för köp av småhus eller bostadsrätt krävs att en hel rad faktorer är uppfyllda. För det första finns det strikt legala kravet kring bolånetak. För det andra har du de två kraven på amorteringskrav att ta hänsyn till. Det gäller också att klara bankens skuldkvotstak och kalkylränta.

Slutligen ska vi nämna att skuldkvotstaket och kalkylräntan givetvis inte är de enda faktorer du ska titta på när du jämför bolån. Snitträntorna är en annan viktig faktor. Det skiljer en hel del mellan olika bolåneaktörer vad gäller både den rörliga tremånadersräntan och bundna lån. Du hittar aktuella räntor både här på vår sajt och hos bankerna. Alla banker är skyldiga att presentera sina snitträntor en gång per månad.

Angelica kombinerar en akademisk bakgrund i företagsekonomi med en passion för privatekonomi och finans. Som tidigare frilansskribent har hon hjälpt flera företag med sin expertis och skrivfärdigheter, och hennes lösningsorienterade tillvägagångssätt gör henne till en ovärderlig tillgång för teamet på Sverigekredit.se.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden