Factoring

Hur mycket vill du låna?

Factoring är ett samlingsord för finansiella tjänster genom vilka företag kan frigöra likvida medel för den löpande verksamheten. Det inkluderar framför allt tjänsterna fakturaköp (sälja fakturor) och fakturabelåning, men det finns också några andra mer specialiserade tjänster. Tjänsterna erbjuds av banker, kreditinstitut och vissa finansbolag och kort sagt kan man säga att marknaden för factoring är mycket stor och ständigt växer.

Det är ett bra alternativ till att låna pengar genom företagslån då man redan har en kundbas med löpande fakturering. Som företag har man andra möjligheter att låna pengar än vad man har som privatperson. De flesta lån man tas kräver säkerhet, till skillnad från privatlån som blancolån eller smslån.

Värt att notera är att en del banker och andra aktörer som erbjuder factoringtjänster väljer att använda benämningen fakturafinansiering, detta för att på ett mer tydligt sätt beskriva vad tjänsterna handlar om. Det finns dock inga skillnader mellan factoring och fakturafinansiering när det gäller innehållet i tjänsterna.

Hitta finansiering för ditt företag


Factoring
Snabbval
Läser in...

  Fördelar

  De tjänster som ryms inom begreppet factoring, såsom fakturaköp och fakturabelåning, kan vara mycket fördelaktiga för framför allt företag som har ett löpande behov av att förfoga över likvida medel. Det handlar företrädesvis om mindre och medelstora företag som växer snabbt och/eller har en verksamhet genom vilken betydande värden ligger ute i form av kundfakturor.

  En annan fördel har att göra med att tjänsterna innebär att företaget kan lägga över kreditrisken för fakturerade produkter och tjänster på den bank eller det finansbolag som erbjuder dessa tjänster. Om vi tar exemplet fakturaköp kan företaget avhända sig all risk för kreditförluster och det blir i stället factoringbolaget som står denna risk.

  En tredje fördel, som förvisso bara gäller vid fakturaköp utan regress, är att företagets nyckeltal förbättras genom factoring. Framför allt är det soliditeten som förbättras. Detta kan i sin tur leda till att andra finansieringskostnader minskar. En ökad soliditet, vilket påvisar en förbättrad kreditvärdighet, kan till exempel göra att man kan förhandla fram bättre villkor för banklån.

  En fjärde fördel handlar om att företaget faktiskt kan ge kunderna ett mervärde genom att man utnyttjar möjligheterna till factoring. Eftersom factoringbolaget tar risken för fakturorna kan företaget till exempel erbjuda längre betalningstider, vilket kan anses som fördelaktigt av många kunder.


  Nackdelar

  Det finns inte många nackdelar med factoring, men den främsta är givetvis att du som säljer fakturan inte får ut hela fakturabeloppet. Skulle man kräva betalning för hela fakturabeloppet så skulle det dock inte finnas något incitament för en utomstående part att köpa fakturan från första början. Driver man ett företag som har små marginaler mellan inkomster och utgifter så kanske inte factoring är ett bra alternativ om man vill driva verksamheten med vinst.


  Fakturaköp

  Genom fakturaköp köper factoringbolaget fakturorna och företaget får betalt för köpeskillingen med avdrag för vissa administrativa kostnader. Att sälja fakturor till ett bolag är en enkel process. Läs nedan om hur köpprocessen går till.

  Så här fungerar fakturaköp

  De flesta banker, kreditinstitut och finansbolag som erbjuder factoring har mycket smidiga processer och funktioner på plats för fakturaköp. När ett företag tecknar ett avtal om fakturaköp får företaget tillgång till en elektronisk tjänst (kallas ofta ”klientwebb” eller liknande) i vilken man laddar upp och registrerar de fakturor man vill sälja. Normalt finns också möjligheten att skicka fakturor som e-post och att skicka fakturafiler från reskontra- eller bokföringssystem.

  Betalningen för fakturorna erhåller företaget vid avtalad betalningsdag. Företaget väljer helt själv vilka fakturor som ska säljas och i vilken utsträckning det ska ske.


  Fakturabelåning

  Vid fakturabelåning betraktas fakturorna som en tillgång som företaget kan pantsätta som säkerhet för en kredit. Genom pantsättningen är det factoringbolaget som i fortsättningen fungerar som motpart gentemot kunderna när det gäller själva betalningen.

  Eftersom säkerheten i värdet av en faktura är beroende av kundernas betalningsvilja, vilken kan vara mer eller mindre hög, erbjuder de flesta factoringbolag en finansiering som klart understiger värdet. En del bolag kan ge finansiering till omkring 70% av värdet medan andra kan sträcka sig till 90%. Genomsnittet ligger någonstans där emellan.

  Så här fungerar fakturabelåning

  I likhet med vad som gäller för fakturaköp finns för fakturabelåning smarta funktioner för själva överlämningen av fakturorna. De allra flesta factoringbolag har elektroniska system i vilka företaget lägger in fakturorna. Pantförskrivningshandlingen kan man ofta signera direkt i systemet eller till och med i internetbanken, i det fall factoringbolaget har en sådan. Företaget kan sedan följa varje händelse vad avser betalning av fakturor direkt i systemet.

  Viktigt att notera är att företaget måste meddela kunderna om att fakturorna har överlåtits, detta eftersom det är factoringbolaget som ska ta emot betalningen.


  Factoring med och utan regress

  Innan man tecknar ett avtal om fakturaköp är det viktigt att man är på det klara med om tjänsten innebär att bolaget täcker risken mot kundförluster eller inte. Factoring med regress innebär att en obetald faktura ska köpas tillbaka av företaget efter fastställt avtalsdatum i det fall den inte har blivit betald. Begreppet regress innebär alltså att företaget fortfarande har kreditrisken. Factoring utan regress innebär att bolaget står hela risken för gäldenärens/kundens uteblivna betalning.


  Läs mer om företagslån här

  Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden