Bolån – Jämför bolåneräntor

Amorteringskrav från 2016-06-01

Förslaget från Finansinspektionen (FI) om amorteringskrav för bolån där belåningsgraden är mer än 50%, träder i kraft den 1 juni 2016.
Bakgrunden till Finansinspektionens förslag är oron över de svenska hushållens höga skuldsättningsgrad och känslighet för räntehöjningar.

Följande regler blir gällande:

  1. Max 85% av köpeskillingen får lånas med bolån, resten måste finansieras kontant eller med privatlån, s.k topplån.
  2. Bolån på 70% eller mer måste amorteras med 2% per år av hela lånebeloppet.
  3. Vid 50–70% gäller 1% i amortering per år.
  4. Nybyggda hus och bostadsrätter omfattas inte av amorteringskravet under fem år.
  5. Tillfälliga undantag från amorteringskravet kan göras vid sjukdom och olyckor som leder till långtidssjukskrivning.
  6. Omvärdering av bostaden får göras max vart femte år, eller vid stora ombyggnationer och förändringar.

Låneavtal som skrivs innan 2016-06-01 omfattas inte av amorteringskravet.

Amorteringskravet innebörd

Det nya amorteringskravet innebär inga större förändringar eftersom bankerna redan idag kräver eller rekommenderar att bolånet amorteras enligt de regler som kommer att gälla. De som drabbas mest av amorteringskraven blir de som köper bostäder i de dyraste regionerna i Sverige, eftersom det fortfarande är möjligt att förhandla sig till ett amorteringsfritt låneavtal. Detta innebär rent generellt att färre kan köpa dyra bostäder som de annars hade haft råd med vid ett helt amorteringsfritt lån.

Om bolån

Ett bolån även kallat bostadslån är ett speciellt anpassat lån som man kan ansöka om för att få låna pengar när man vill köpa en bostad. Oavsett om man ska köpa ett hus, en lägenhet, stuga eller annat så är det alltid ett bolån som man måste ansöka om. Det som är speciellt med denna låneform är att bostaden man köper tas som säkerhet för lånet, vilket innebär att banken tar bostaden om man inte skulle klara av att betala av lånet. Detta gör också att man kan få mycket lägre ränta på ett bostadslån än på de flesta andra låneformer. Men du bör givetvis ändå jämföra bolåneräntor innan du bestämmer dig för en långivare.

Bolån - Jämför bolåneräntor

Generella villkor och regler

För att bli beviljad ett bolån så måste låntagaren

  • Ha en inkomst
  • Anses ha en privatekonomi som stödjer lånebeloppet och de utgifter som bostaden medför (inkl. lånet.)

Vid ansökan om ett bostadslån så gör banken en kreditupplysning och sedan en bedömning av ekonomin.

Om/när lånet blir godkänt så får man totalt låna till ca 85% av bostadens köpeskilling, man får alltså inte låna till hela beloppet. Resterande ca 15% av bostadens köpeskilling måste låntagaren själv betala med en s.k kontantinsats. I de allra flesta fall kan man låna till kontantinsatsen och då får man ett s.k topplån på bostaden. Bolånet blir då att kallas bottenlånet. Lånet till kontantinsatsen kallas på fackspråk för blancolån (lån utan säkerhet) men kallas numera oftast för privatlån.

Tips!
Försök att lägga all amortering (avbetalning) på topplånet för att återbetala det så snart som möjligt, eftersom att topplånet får en betydligt högre ränta än bolånet. Dessutom så sänks den totala månadskostnaden för bostaden markant så snart topplånet är betalt.

Om bolåneränta

Räntan för bolånet är den kostnad som banken tar för att låna ut pengarna och denna kallas bolåneränta. Räntan som anges på ett bolån räknas i procent av lånebeloppet och för ett helt år, så när banken uppger räntan för lånet är det kostnaden för ett år och inte hela lånet eller dess totala löptid.

Det är viktigt att välja ett bostadslån med så låg bolåneränta som möjligt, just för att lånet sträcker sig över så lång löptid. På Sverigekredit jämför du bolåneräntor från Sveriges alla banker och kreditbolag som erbjuder låneformen. Vår jämförelse kan användas både för dig som ska köpa en bostad och vill ha bästa boräntan och för dig som redan har en bostad och vill hitta bättre boränta.

Om du redan har ett bostadslån sedan tidigare så kan det ändå vara bra att jämföra bolåneräntor vid jämna mellanrum, just för att se om de sjunkit eller gått upp. Om du ser att en annan bank erbjuder lägre ränta än din nuvarande bank så kan du inleda en förhandling och e.v byta bank för ditt bolån.

Försäkra dig med bolåneskydd

Om man lånar pengar till en fin och dyr bostad så innebär det också höga kostnader som ska betalas varje månad. I de fall då man blir arbetslös, sjukskriven eller om det inträffar ett dödsfall, så påverkar det ofta ekonomin så pass mycket att bolånets månadskostnad inte går att betala.

Man kan försäkra sig mot detta genom ett s.k bolåneskydd och det innebär att banken täcker ett visst belopp av månadskostnaden för bolånet om det skulle ske en olycka eller om man blir arbetslös. Detta är en värdefull trygghet som är bra att titta närmare på när man får sitt bolån beviljat.

Börja med ett lånelöfte

När man planerar på att köpa en ny bostad är det bra om man redan från början vet hur mycket man får låna av banken. Letandet av bostad blir då betydligt enklare och man vet direkt vilken prisnivå som man ska hålla sig inom. Man kan bli väldigt besviken om man hittar en jättefin bostad som man vill köpa, som banken sedan nekar lån till. När du ansöker om ett lånelöfte så har du en garanti för hur mycket du får låna av banken när du sedan hittat ett objekt du vill köpa.

Tänk på! Ansök om ett lånelöfte innan du börjar leta bostad.