Spara i indexfonder

Du har säkerligen hört ordet indexfond och tänkt på att det kanske låter intressant. Men det är ett begrepp som många inte har kunskap om och tyvärr verkar lite rädda för. En av anledningarna till detta är att man kopplar indexfonder till aktiesparande och det är något som de flesta ser som en stor risk. Så pass mycket att svenska staten skapade investeringssparkonton redan 2012 för att förenkla hela processen med aktier.

Dock ser gemene man en aktie som en stor risk. Visst finns det större chanser att få en bättre avkastning än på de flesta sparkonton som finns men oavsett känner de flesta att risken inte är värd avkastningen. Även om handeln med värdepapper som aktier har blivit enklare med internets intåg är det en väldigt liten dela av befolkningen som ger sig in i aktiehandeln. Där kommer en indexfond in.

Detta är ett sätt att spara långsiktigt i aktier med en relativt stor avkastning (som många gånger är större än att aktivt aktiehandla) och med lägre risker. Något som är perfekt för de som har en större summa de vill lägga undan och vill att den ska växa till sig.

Par kollar genom fönster

Vad är en indexfond

En indexfond är kort förklarat en passivt förvaltad aktiefond som följer ett förutbestämt aktieindex. Detta kanske inte låter speciellt enkelt men en av fördelarna med en aktiefond är just att du som kund inte behöver göra speciellt mycket för att kunna ta del av den. Det att den kallas för passivt förvaltad innebär i praktiken att alla köp och försäljningar sker helt automatiskt. Detta är möjligt eftersom indexfonder i sig för ett förutbestämt index. Där av namnet indexfonder. Det finns ett antal olika index som indexfonder följer och bland dessa kan du hitta internationella index, index med högriskaktier, bara aktier som har hög utdelning, endast aktier för mindre bolag etc. Antalet index är oändliga och beror på just vem som skapar den som du vill satsa på.

Indexfondens bakgrund

Indexfonder är ett relativt nytt begrepp som startades 1976 av Vanguard och fondförvaltaren John Bogle. Den första indexfonden speglade utvecklingen för S&P 500 indexet. Redan 2024 kommer nästan hälften av aktiefonderna att bestå av indexfonder.

Någon måste dock sköta själva indexfonden och det är där som förvaltningsavgifterna tillkommer. Dessa avgifter försöker man i regel hålla så pass låga som möjligt för att avkastningen ska bli så hög som möjligt men de finns och du bör alltid vara medveten om dem.

En indexfond är en investering på lång sikt och bör alltid ses på det viset. Det är inte något som du kan räkna med att den ger bra avkastning på mindre än fem år. Därför bör du investera pengar som du har råd att förlora och som du inte behöver just nu. Det finns aktiefonder som över de senaste fem åren har haft en avkastning på nästan 150 % medan avkastningen senaste året endast låg på drygt 8 % för precis samma indexfond. Detta tyder klart på att det är en långsiktig investering.

Du kan enkelt välja att pengar dras varje månad från ditt lönekonto till den indexfond du vill investera i. På detta sätt fungerar det som ett slags sparande och du garanterar att du investerar löpande i den över en längre tid.

Globala indexfonder

En global indexfond speglar index på en global nivå och är inte lika nischade som t.ex. en indexfond som följer ett index för svenska företag. Det finns självklart både för och nackdelar med globala indexfonder men den största fördelen är att riskerna minskar något jämfört med nischade indexfonder. Då indexet som används sprids över en större marknad känns inte nedgångarna lika mycket då de kompenseras av andra företag på samma index.

Man sprider därför sina risker och det blir då en säkrare investering. I gengäld blir chansen att få en större avkastning mindre. En nischad indexfond för t.ex. Indien kanske växer 30 – 40 % på ett år men den ökningen märker du inte lika starkt i en global indexfond. För den som inte är lika säker på vilken indexfond som passar dig och vill ta mindre risker kan detta vara ett bra alternativ.

Hur man spara i en indexfond

Att spara i en indexfond behöver inte vara krångligt alls. Det är rekommenderat att du ser över med din bank vilka typer av indexfonder som de erbjuder eller något annat ekonomiskt institut som du litar på. Din vardagliga bank är dock ett bra ställe att börja på om du är osäker på hela konceptet med en indexfond. De kan med lugn och ro se över den som skulle vara bäst för dig. Du bör alltid vara medveten om riskerna som finns då det aldrig är helt riskfritt.

Med jämna mellanrum behööver du se över dina indexfonder för att se om det fortsätter att vara något att investera i eller om du bör byta. Du kan enkelt sprida din investering över flera olika indexfonder om du så vill. Allt sker per automatik och avgifterna dras även de automatiskt. Med rätt bank kan du i dagens läge till och med få en indexfond helt utan avgifter.

Fördelar och nackdelar med en indexfond

Det finns självklart både för- och nackdelar med en indexfond. Den största fördelen är att det är enkelt. Du behöver inte kunna något om aktierna i sig och det är ett enkelt och billigt sätt att komma åt exponering mot dem. Dessutom kan du på ett lätt sätt jämföra förvaltningen då syftet är att spegla ett visst index. Du kan därför vara relativt säker på vad du får jämför meden aktiv förvaltning som ständigt förändras.

Med en passiv förvaltning som en indexfond är kommer din avkastning aldrig vara högre än index. Detta då indexet är det högsta värdet minus förvaltningsavgiften. Om du dessutom vill investera i de senaste och nyaste företagen är en indexfond inte rätt ställe. De följer ett index som speglar aktievärdet över en viss tid. Ett företag måste ha varit med ett tag för att kunna finnas med i ett index. Du bör bara försiktig med en indexfond som innehåller till största del ett stort företag. Detta händer då det finns väldigt stora företag inom ett visst index såsom hände med Ericsson i Sverige och Nokia i Finland. Detta innebär högre risk.

Som ett långsiktigt sparande är dock en indexfond ett av de bättre alternativen på dagens aktiemarknad.