Investera dina pengar på bästa sätt

Det finns många olika sätt som en privatperson kan investera pengar på. Vi ska ta och gå igenom några bra tips att tänka på då man investerar samt några alternativ som finns.

3 olika konton hos banken

Det finns tre olika konton som man kan investera på hos banken

ISK är sannolikt det bästa för dig som ska börja köpa aktier. Du slipper all kapitalskatt mot att du betalar en årlig avkastningsskatt.

KF fungerar ungefär som ISK, men är en äldre lösning. Fördelen är för dig som placerar i utländska aktier för i KF finns det inget tak för hur mycket du kan få tillbaka av den så kallade källskatten som dras från utdelningar från andra länder.

I en vanlig aktiedepå betalar du 30 procents kapitalskatt på alla utdelningar och alla realiserade vinster. Å andra sidan kan du i din deklaration kvitta aktier du sålt med förlust mot dina vinstaktier. I aktiedepå kan du också ha onoterade aktier.

Man investerar pengar

Spara pengar på ett investeringssparkonto

Att spara pengar i fonder eller aktier på ett investeringssparkonto (ISK-konto) är ett mycket bra alternativ. Det finns olika kontotyper att välja mellan då man ska öppna ett konto som man investerar på hos banken. Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en depå, är att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst.

Har du sparandet på ett investeringssparkonto, behöver du därför inte heller ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration. Det som nämnts ovan är en bra anledning för att välja att starta sitt sparande på ett ISK-konto.

Aktier för nybörjare

En aktie är en ägarandel i ett bolag. Om du äger i aktie i ett bolag innebär detta alltså att du är delägare i bolaget. Aktier går att handla över marknadsplatser, även kallade börser. För att en aktie ska gå att handla över en börs krävs att bolaget i fråga är börsnoterat.

På aktiemarknaden finns en ofantligt stor variation av bolag att investera i men för den som är nybörjare är en bra rekommendation att investera i de väletablerade bolagen. Dessa brukar ofta vara stabilare och mindre känsliga men påverkas också utav den globala marknaden då flera av dessa också är verksamma i andra länder. Fallande dollarkurs kan påverka bolagets omsättning kraftigt och därmed sänka kursen. Kollar man långsiktigt så brukar det däremot gå bra för dessa bolag. Märk att exemplet med fallande dollarkurs endast påverkar några av de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen.

Aktieutdelning för svenska aktier sker vanligtvis en gång om året, men det finns aktier som delar ut pengar även två, tre och fyra gånger per år. Aktieutdelningen är oberoende av nuvarande aktiekurs, vilket innebär att du får pengar från en aktieutdelning även om kursen har gått ner.

Spara med strategin ränta på ränta

Ränta på ränta är ett uttryck som oftast används när man pratar om utvecklingen på investerat kapital. Ränta-på-ränta effekten bygger på tanken att när avkastningen återinvesteras så ger det avkastning även på den tidigare avkastningen. Detta gör att kapitalet växer kraftigt över tid.

Ränta-på-ränta effekten har av Albert Einstein kallats för världens åttonde underverk och den starkaste kraften i universum.

Exempel
1000 kr sätts in på ett bankkonto med 5% i ränta.År 1 får insättaren/investeraren 5% i ränta på 1000 kr = 1050 kr
År 2 får insättaren/investeraren 5% i ränta på 1050 kr = 1102,50 kr
År 3 får insättaren/investeraren 5% i ränta på 1102,5 kr = 1157,625 kr
Och så vidare
Efter 3 år så har investeraren ett totalt saldo på 1157,625 kr.Om man istället väljer att räknar med 3 X 5%, dvs 15% avkastning så blir resultatet istället 1150 kr. Det betyder att resultatet blir 7,625 kr (0,66%) bättre efter 3 år med ränta på ränta. Det kan låta lite men ju längre tiden går desto mer påverkar ränta på ränta effekten.Efter 20 år med 5% i årlig avkastning får man istället resultatet 2655 kr med ränta på ränta.
Räknar man istället med 20 X 5%, dvs 100% i avkastning så blir totalbeloppet bara 2000 kr.
Avkastningen blir alltså 32,75% bättre med ränta-på-ränta.

Man märker då den kraftiga effekt som ränta-på-ränta ger.

Investera i fonder

Att investera i fonder är ett mycket säkrare sätt än att spara i aktier och du slipper då även att följa aktiemarknaden lika nog som du bör göra om du sparar i aktier. Om man investerar i fonder låter man helt enkelt experter som jobbar med det i sin vardag att hantera ens pengar.

En fond är en portfölj av kollektivt indirekt ägda tillgångar som förvaltas av en eller flera förvaltare på ett fondbolag. Din del av detta kollektivt ägda värde motsvaras av den andel du har i fonden. Har fonden aktier i till exempel 30 stycken olika bolag är du som fondandelsinnehavare indirekt ägare i dessa aktier.

Fonden kan placera i olika typer av värdepapper på olika marknader. Det finns bestämt i fondens bestämmelser. Stiger värdet på fondens förmögenhet stiger också värdet på din andel i fonden och motsvarande.

Det finns precis som med aktier ett stort antal olika fonder att investera i.

Aktietips – Lista över de bästa råden!

 • Välj att investera i enkla bolag som du förstår.
 • Fatta dina egna beslut.
 • Drabbas inte av panik om börsen faller. Den stiger alltid igen.
 • Investmentbolag samt skogs- och fastighetsaktier burkar ofta rekommenderas till nybörjare.
 • Glöm inte att betala skatten för investeringen.
 • Ha tålamod.
 • När du investerar ska du tänka att du köper ett företag och inte en aktie.
 • Det rekommenderas ofta att satsa på stabila bolag istället för förhoppningsbolag. Warren Buffett gillar Coca Cola och satsar inte i teknikbolag.
 • Skaffa stora kunskaper om några bolag och följ noga dessa.
 • Var passiv och ha låg aktivitet i dina aktieaffärer. Köp på låga kurser och behåll.
 • Kolla inte aktiekurser på börsen, läs årsrapporter istället.
 • Köp ett riktigt bra kvalitetsbolag till ett lågt pris, gärna då allt faller i kurs.
 • Du kan inte köpa allt och alltid, även om det råkar vara en stor dipp i marknaden.
 • Bra kvalitetsbolag klarar alla konjunkturer, ignorera därför makroekonomi och försök inte spå i framtiden.
 • Titta på vilka bolag som klarat sig bäst vid en stor nedgång. Finanskrisen 2008 är bra att titta på, hur mycket föll vinsten det året?
 • Undersök styrelsens och ledningens trovärdighet. Skulle du kunna tänka dig att gifta bort din enda dotter till personen ifråga?
 • Stanna inom din egen kompetenscirkel. Är du bara bekväm med att handla aktier i Sverige så gör det. Likadant för branschområde.
 • Ingen vet någonsin hur aktiemarknaden utvecklas framöver.
 • Kom ihåg att marknaden är manodepressiv. Antingen åker vi för högt upp eller för långt ner.
 • Var försiktig när folk är giriga på börsen och var girig när folk är livrädda på börsen. Var modig och gå din egen väg.
 • Om du har läst på om bolaget innan du köper aktier så ångrar du aldrig ett köp om börsen eller aktien går ner.
 • Gör inte samma misstag som andra.
 • Ha alltid en säkerhetsmarginal mot vad du tror att aktien är värd.

Investera i fastigheter

När du placerar pengar i fastigheter gäller det att vara tålmodig och låta ränta på ränta effekten få jobba ifred. Stabila investeringar måste få ta tid. Fastighetsmarknaden står under vissa tider still och andra år sticker priserna iväg uppåt. Ibland går priserna självklart ned som vi såg under början av 90-talet. För att göra en bra fastighetsinvestering gäller det att hitta ett bra läge, se en potential som någon annan missar och hitta en möjlighet i marknaden. Det är många bitar som ska falla på plats för att en investering ska ge bra avkastning över tid. Att investera i en fastighet kräver stora kontanta belopp för att kunna ta lån.

Spara pengar på sparkonto

Att placera sina pengar på ett sparkonto i en bank är kanske inte det första du tänker på när du funderar över hur du ska placera dina pengar. Trots det är du förmodligen redan kund i åtminstone en bank där du har ditt lönekonto eller liknande.

När du ska välja sparkonto gäller det inte enbart att gå efter bästa räntesatsen. Sparkonton med hög ränta går nästan alltid hand i hand med villkor och regler för vilken tillgång du har till dina pengar. I vissa fall tillåter banken att du får göra ett fåtal kostnadsfria uttag varje år. Medan andra banker tar ut en avgift när du gör ett uttag innan bindningstiden gått ut.

Generellt sett påverkar in- och utlåningsränta varandra. När banken lånar ut pengar till högre ränta kan den även låna in pengar till högre ränta. Dvs du får en bättre ränta på dina insatta medel.

Se även till att kolla upp hur räntan blir utbetalad. Den kommer betalas ut varje år eller så får du den när hela bindningstiden löper ut. Detta kan vara bra att ha i åtanke när du väljer sparkonto.