Investeringssparkonto

Att investera i aktier och att spara i fonder är inte något nytt. Det har funnits i aktiehandel i Sverige sedan slutet av 1700 talet och idag är det enkelt för privatpersoner i Sverige att köpa aktier på nätet för att ta del av den avkastning som man kan få från börsen.

Förr kunde det dock vara både krångligt och ganska svårt att bedriva handel med värdepapper. Det var inte heller helt enkelt att deklarera köp, försäljningar och vinster. År 2012 infördes därför investeringssparkonto (ISK) som en sparform för privatpersoner i Sverige. Det har gett både skattefördelar samt förenklat deklarationen, med syftet att få fler att investera pengar på börsen.

Vad är ett investeringssparkonto?

Det är viktigt att tänka på att ett ISK inte är en kapitalförsäkring. Även om dessa är snarlika finns det skillnader och den absolut största skillnaden är att du är den som är ansvarig för dina investeringar. Men en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som investerar åt dig och dessutom rent tekniskt äger aktierna och fonderna och det hela läggs i en försäkring som gäller den förmånstagaren som du har valt.

Med en ISK är det dock som sagt du som äger allt och är helt ansvarig för de investeringar som du gör och du måste aktivt både köpa och sälja för att det ska fungera. Det innebär därför inte att det är riskfritt på något sätt. En av fördelarna med en kapitalförsäkring är just att det många gånger finns en garanti på en viss avkastning eller åtminstone att du inte förlorar pengar.

Ppar investerar pengar på bank

Hur öppnar man ett investeringssparkonto?

Att öppna ett konto är lika enkelt som att öppna ett helt vanligt konto. Du går till banken och ber om att få öppna ett investeringssparkonto. I många fall kan du öppna ett direkt på internetbanken med. Det finns även internetbanker som är inriktade enbart på sparande. Kontot i sig fungerar sedan som ett slags skal där du kan både köpa och handla värdepapper utan att behöva deklarera varje försäljning separat. Detta är kanske den största fördelen med ett ISK.

Enkelheten när det gäller själva deklareringen av vinsterna. Du bör tänka på att ett ISK endast kan ägas av en person vilket gör att du inte kan öppna det med någon annan eller genom ett företag. Det finns dock inga begränsningar när det gäller hur många olika ISK som du kan ha. Du kan självklart ha vanliga sparkonton samtidigt och använda dem parallellt. En stor fördel är att ett investeringssparkonto inte behöver innehas av en myndig person. I och med detta kan du sätta upp ett ISK i ditt barns namn för att de sedan enkelt ska kunna ha åtkomst till sparandet.

Hur använder jag mitt investeringssparkonto?

Det finns ett par olika sätt att sköta ditt ISK men i stort gäller det samma typ av regler som för vanliga köpa av aktier eller fonder. Du kan lägga in en order om att köpa eller sälja aktier och fonder som sedan utförs. Det du bör tänka på är att pengarna för en fondförsäljning inte kommer in direkt på ditt konto. Det ta normalt sett två bankdagar för att de ska komma in. Detta gäller order som har lagts innan 15:30. I annat fall gäller ytterligare en dag.

Det finns några begränsningar till vad du kan handla med genom ett ISK. Alla värdepapper samt valutor är godkända så länge som de är noterade på en börs eller handelsplattform. Alla de aktier som du äger genom ditt ISK ger dig som vanligt rätten att delta i bolagsstämmor och rösta.

Banken i sig kan reglera vilka värdepapper som du kan investera i och du bör kontrollera med din bank vilka som är accepterade av dem. Generellt är det dock inte möjligt att handla med finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad. Du får dessutom inte köpa andelar i ett företag där du eller närstående äger mer än 10 % av kapitalet. Detta är normalt sett inget problem för de mindre privatpersonerna. Även kvalificerade andelar i fåmansföretag är inte tillåtet att handla med.

Skatt på investeringssparkonto

En av de stora fördelarna med ett ISK är just skatten. Varje kvartal kontrolleras vilket värde du har på alla investeringar som gjorts med värdepapper och insättningar till ditt investeringssparkonto. Sedan tas 25 % av den summan och multipliceras med statslåneräntan från den 30 november året innan + 1 %. Summan av allt detta redovisas som intäkt och staten beskattar det med 30 %.

Fördelen är att den bank som du använder dig av rapporterar allt till skatteverket och det dyker upp på din förtryckta deklaration året efter. Du behöver därför inte oroa dig för att du ska glömma bort eller inte veta hur man gör. Du kan dock inte kvitta vinster och förluster på ett ISK. Istället används schablonintäkter som du kan kvitta mot förluster av andra slag i din deklaration.

Fördelar och nackdelar

ISK är en långsiktig investering men som med allt annat finns det både fördelar och nackdelar. Den stora fördelen är att det är enkelt och ingen deklaration av individuella försäljningar behövs. Att du sedan faktiskt äger allt direkt och har rätt att rösta på bolagsstämma hjälper till. Den låga skatten som faktiskt tas ut gör att många använder ett ISK som en sund investering.

Dina pengar är dessutom inte låsta som de många gånger är på ett vanligt sparkonto. Du bör dock ha i åtanke att du beskattas även vid en negativ värdeutveckling och att enskilda förluster inte är avdragsgilla. Typen av värdepapper som du kan handla med är dessutom något reducerad. ISK gäller dessutom endast privatpersoner vilket gör att du som har företag inte kan använda ett ISK till din fördel.

I stora lag är ett investeringssparkonto en stor fördel och det gör det enklare och smidigare att investera i värdepapper även för de som är helt nybörjare.