Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring (KF) är en typ av försäkring som du kan spara aktier, fonder och vissa finansiella instrument i. Det finns även försäkringsbolag som sköter förvaltningen av din kapitalförsäkring åt dig. Kapitalförsäkringar schablonbeskattas. Det innebär att du inte betalar någon skatt på eventuell vinst. För 2019 är schablonskatten på KF 0,453%. En av fördelarna med en kapitalförsäkring är att du kan ange en förmånstagare för försäkringen.Par kollar på dator

Tre typer av kapitalförsäkringar

Det finns tre typer av kapitalförsäkringar:

  • Depåförsäkring: En KF där du själv kan placera dina aktier, fonder eller andra värdepapper. Denna typ av kapitalförsäkring kan du exempelvis öppna som en depå vid sidan av ISK och aktie- och fondkonton hos nätmäklare som Avanza eller Nordnet.
  • Traditionell försäkring: Försäkringsbolaget sköter all förvaltning av din kapitalförsäkring. Det enda du behöver göra är att sköta dina inbetalningar. Försäkringsbolaget brukar erbjuda någon form av garanti för minsta belopp då det är dags för utbetalning.
  • Fondförsäkring: Försäkringsbolaget erbjuder ett antal fonder som du själv kan välja bland.

Vi fokuserar på den första kategorin – depåförsäkring – i denna artikel.

[faqs]

Förmånligt med KF i vissa lägen

Vid första anblick påminner en KF om ISK. Bägge schablonbeskattas och de är enkla att handskas med. I grund och botten är det dock frågan om två helt skilda produkter. En KF är inget konto utan, just det, en försäkring. Låt oss titta på vad som är bra med kapitalförsäkringar:

Ingen skatt på vinsten – enkel deklaration

Precis som för ett ISK betalar du ingen reavinstskatt på en KF. Istället schablonbeskattas din kapitalförsäkring en gång om året. För 2019 är schablonskatten för KF 0,453%. Det innebär att när du gör försäljningar och tar ut pengar från din kapitalförsäkring behöver du inte betala 30 procent i vinstskatt.

Skatten dras automatiskt från din KF. Du behöver själv inte göra något inför deklarationen. Ditt försäkringsbolag sköter allt pappersarbete åt dig.

Återbetalningsskydd

Kapitalförsäkringar har alltid ett återbetalningsskydd. Det innebär att försäkringen betalas ut i sin helhet plus 1 procent av värdet ifall den som är försäkrad avlider. Försäkrad och försäkringstagare kan vara två olika personer. I så fall betalas beloppet ut till försäkringstagaren när den försäkrade avlider.

För att finansiera återbetalningsskyddet tas en liten riskpremie ut som dras från din KF.

Möjligt att ange valfri förmånstagare

För KF går det att ange en valfri förmånstagare. Det är den person som får pengarna när den försäkrade avlider. För kapitalförsäkringar kan man ange vem som helst som förmånstagare. Det enda undantag som finns är att om förmånstagaren är minderårig måste det vara en arvinge. Dessutom kan man inte ange förmånstagare på en kapitalförsäkring som ägs av ett företag.

Vem som är förmånstagare brukar stå i försäkringsvillkoren. Det är vanligtvis make, maka, sambo eller registrerad partner i första hand. Därefter barn i andra hand och i tredje hand andra arvingar. Villkoren varierar mellan olika försäkringar. För de flesta KF kan du själv ändra förmånstagare.

Bra för utländska utdelningsaktier

Kapitalförsäkringar är vanligtvis förmånligare än till exempel ISK för utländska utdelningsaktier. Det beror på att försäkringsbolaget (i varje fall nätmäklarna Avanza och Nordnet) bemödar sig att få tillbaks hela källskatten för utdelningarna. Det kan ta 2 till 3 år men du får tillbaks dina pengar till slut. På ISK får du däremot bara kvitta utländsk källskatt upp till schablonskatten på ditt ISK.

Även företag kan spara i en KF

En KF kan ägas av företag. Ifall du har en egen firma och vill placera en del av vinsten kan du göra det i en kapitalförsäkring. Företaget kan även använda sig av en KF om investeringar är en del av kärnverksamheten.

Nackdelar med kapitalförsäkringar

Det finns även vissa nackdelar med att placera sina pengar i en KF:

Du äger inte dina värdepapper

Det är fondbolaget som står som ägare av tillgångarna. Det innebär att du inte har rätt att rösta på bolagstämman för de aktier du äger.

Eftersom försäkringsbolaget äger värdepappren täcks du inte av investerarskyddet (så som är fallet för ISK). Du har alltså en motpartsrisk mot försäkringsbolaget. Skulle det gå i konkurs finns en risk att du inte får tillbaks alla pengarna ur försäkringen.

I själva verket finns det flera skydd för att detta inte ska inträffa. Försäkringsbolaget måste följa vissa regler för att undvika konkurs. Försäkringsbolagets tillgångar måste vara tillräckliga för att täcka kundernas försäkringar och det ska finnas en buffert i bolaget. Försäkringstagarna har också förmånsrätt vid konkurs.

Skatt även vid förlust

Om värdet på din KF sjunker, till exempel för att aktiemarknaden går dåligt, måste du ändå betala schablonskatten varje år. Detta är något som inte kan inträffa på ett aktie- och fondkonto. I det långa loppet brukar det ändå löna sig med schablonbeskattningen för KF (eller ISK).

Inte för räntefonder

För att det ska vara lönt att spara med en kapitalförsäkring måste avkastningen vara större än den så kallade brytpunkten. För 2019 är brytpunkten för KF 1,53%. Eftersom räntefonder ofta har lägre avkastning än så lämpar de sig bättre på ett aktie- och fondkonto.

Inga avdrag

Det är inte möjligt att göra några avdrag för förluster eller utgifter på en KF. Till skillnad från ett ISK kan du inte heller kvitta några räntekostnader i deklarationen.

Så beskattas en kapitalförsäkring

Precis som ISK är det schablonbeskattning av kapitalförsäkringar. Det innebär att du aldrig behöver bry dig om hur mycket vinst eller förlust du gör på din KF inför deklarationen. Du betalar ingen reavinst men kan inte heller göra avdrag för förluster.

Tänk på att schablonskatten dras från din KF. Därför måste du ha likvida medel i din försäkring för att försäkringsbolaget inte ska behöva tvångsförsälja värdepapper. Försäkringsbolaget meddelar vanligtvis dig som försäkringstagare någon vecka innan.

Så räknas schablonskatten på KF ut:

  1. Värdet på din KF i början av året summeras med samtliga insättningar under året. Detta är kapitalunderlaget.
  2. Multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året innan plus 1 procentenhet, men minst 1,25 procent. Detta är schablonintäkten.
  3. 30% av schablonintäkten är vad du får betala i skatt.

Schablonskatten för KF är 0,453% för 2019.

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden