Deklarera 2022 – Guide & Tips

Deklarera 2022

Börjar det bli dags att deklarera 2022? Läs i så fall vår artikel som handlar om just detta. Här kommer vi bland annat att ge dig information om vilken som är den sista dagen att deklarera, deklarera Skatteverket, hur din deklaration kan påverka din ekonomi, och mycket mer.

Snabbval
Läser in...

  5 smarta tips för att spara pengar när man deklarerar

  Oavsett om det handlar om att deklarera 2022, eller när det än gäller, finns det en mängd smarta tips som är bra att känna till innan man deklarerar. Dessa tips kan underlätta när det kommer till ditt buffertsparande, ditt sparkonto, ditt fondsparande, ditt aktiesparande, eller vilken sparmetod du än använder dig av. De kan helt enkelt göra det enklare för dig att hålla dig till din hushållsbudget. Vi ska nu ge dig 5 sådana tips.

  1. Utnyttja ränteavdraget

  I många fall har du rätt att göra ränteavdrag när du ska deklarera. Hur stort ränteavdrag du har rätt till beror på en mängd olika faktorer. Innebär det ett underskott när det kommer till inkomst av kapital? Är detta underskott inte större än 100 000 kr? I så fall har du rätt att göra ett avdrag på så mycket som 30 procent. I de fall då det är större än 100 000 kr har du istället rätt att göra ett avdrag på 21 procent. Ha därför detta i åtanke när du ska deklarera 2022.

  2. Skaffa dig BankID

  BankID är visserligen något som de flesta svenskar redan har. Om du inte har det är det dock en bra idé att du skaffar dig det. Genom att göra det kan du nämligen logga in på Skatteverkets hemsida och använda dig av de e-tjänster som Skatteverket erbjuder. Det gör så att du kan sköta din deklaration på ett snabbt och smidigt sätt på nätet. Det är nämligen deklarera Skatteverket som gäller!

  3. De exakta förutsättningarna ändras från år till år

  Det är också bra att du känner till att de exakta förutsättningarna för deklarationen kan variera från år till år. Se därför till att du har full koll på vilka förutsättningar det är som gäller när det kommer till att deklarera 2022. När det gällde att deklarera 2021 blev till exempel värnskatten avskaffad, skatten för boende i glesbefolkade områden sänkt, och personer över 65 år fick skattelättnader.

  4. Skaffa Skatteverkets app

  Genom att skaffa dig Skatteverkets app blir det ännu lättare att deklarera Skatteverket när det kommer till att deklarera 2022.

  5. Håll koll på vilken som är sista dagen att deklarera

  Det är också bra om du har full koll på vilken som är den sista dagen att deklarera, detta så att du inte riskerar att missa att göra det. För dig som ska deklarera 2022 är 2 maj den sista dagen att deklarera.

  Sista dagen att deklarera

  Deklaration för privatpersoner

  Vi ska nu ta oss en närmare titt på hur det fungerar att deklarera 2022 för privatpersoner.

  Deklarera via Skatteverket

  Som tidigare nämnt är det deklarera Skatteverket som gäller när du ska deklarera. Med andra ord sköter du alltså din deklaration via Skatteverket. Som vi också tidigare varit inne på gör du detta på smidigast möjliga sätt genom att skaffa BankID så att du kan sköta din deklaration online. Att sköta din deklaration på nätet kan du antingen göra genom att logga in på Skatteverkets e-tjänster, eller genom att skaffa dig deras app. Det är något vi varmt kan rekommendera dig att göra och som kommer göra det lättare för dig att deklarera 2022.

  Deklarera bostadsförsäljning

  Sålde du en bostad under 2021? Då måste denna försäljning deklareras när det är dags att deklarera 2022. Detta är fallet oavsett om du gick med vinst eller förlust när du gjorde försäljningen. Glöm därför inte av detta i samband med att du deklarerar.

  Deklarera försäljning av bostadsrätt

  Också försäljning av bostadsrätt är något som du måste deklarera 2022. När det gäller bostadsrätter är det vinsten som du måste deklarera Skatteverket.

  Deklarera dödsbo

  Detta är förhoppningsvis inte något som du ska behöva ta hänsyn till när det gäller din deklaration. Om det tyvärr är så är det dock Inkomstdeklaration 1 som gäller. Deklarationen ska gälla för samma år då dödsfallet inträffade. Den gäller den avlidna personens inkomst innan han eller hon gick bort, men även dödsboets eventuella inkomster.

  Deklarera Skatteverket

  Deklaration för företag

  Vi ska nu ta oss en titt på vad det är som gäller när det kommer till att deklarera företag. Exakt vad som gäller för deklarationen beror på vilken typ av företag det handlar om.

  Deklarera för enskild firma

  Du som har en enskild firma ska använda dig av Inkomstdeklaration 1 när du ska deklarera 2022. Till denna får du sedan bifoga uppgifter om hur du kommit fram till det resultat du har kommit fram till.

  Deklarera för aktiebolag

  Du som har ett aktiebolag ska istället använda dig av Inkomstdeklaration 2 när det kommer till att deklarera företag.

  Deklarera 2022

  Viktiga datum för deklaration

  Det finns en mängd viktiga datum som det är bra att du känner till när du ska deklarera 2022 och kommande år. Detta, tillsammans med 2021 års datum, ska vi nu ta oss en titt på.

  Deklarera 2021 datum

  2021 var 3 maj den sista dagen att deklarera. Du som deklarera Skatteverket senast 3 maj fick din eventuella skatteåterbäring 8–11 juni. Hade du skatt kvar att betala? Då fick du ditt slutskattebesked 1–2 augusti, detta i de fall då du hade tillgång till en digital brevlåda. Du som inte hade det fick istället ditt besked med vanlig post senast 20 augusti. Du som deklarerat efter 3 maj, och haft anstånd till det, fick istället din skatteåterbäring 3–6 augusti. 12 november skulle kvarskatten vara betald.

  Deklarera 2022 datum

  När det kommer till att deklarera 2022 är det följande datum som gäller:

  • 14 februari: Du som behöver göra en extra inbetalning på minst 30 000 kr måste göra det detta datum.
  • 24 februari: Detta är sista dagen som det går att skaffa digital brevlåda när det gäller att deklarera 2022, detta för dig som ännu inte gjort det.
  • 7 mars: Du måste ha skickat in din fastighetsdeklaration senast detta datum. Samtidigt skickar Skatteverket ut Inkomstdeklaration 1 till dig som har digital brevlåda denna dag.
  • 14 mars: Du som har kvarskatt att betala måste göra det senast detta datum.
  • 15 mars: Detta datum öppnar Inkomstdeklaration 1.
  • 30 mars: 30 mars är sista dagen att deklarera för dig som vill ha återbäring i april. Det är också den sista dagen som du kan godkänna Inkomstdeklaration 1.
  • 4 april: Denna dag skickar Skatteverket ut slutskattebesked.
  • 8 april: Dina skattepengar betalas ut detta datum.
  • 15 april: Du som vill ha Inkomstdeklaration 1 på papper får det denna dag.
  • 2 maj: Detta är sista dagen då du kan skicka in Inkomstdeklaration 1.
  • 4 maj: Senast 4 maj måste du som har extra inbetalning på mindre än 30 000 kr ha betalat in det.
  • 6 juni: 6 juni skickar Skatteverket ut slutskattebeskedet.
  • 10 juni: Dina eventuella skattepengar betalas ut 10 juni.
  • 15 juni eller 30 juni: Beslut om fastighetstaxering skickas ut.
  • 8 augusti: Även detta datum kan slutskattebeskedet skickas ut.
  • 12 september: 12 september informerar Skatteverket om fastighetsdeklaration.
  • 25 december: I vissa fall skickas slutskattebeskedet ut detta datum.

  Deklarera 2023 datum

  Datumen för 2023 är med största sannolikhet till stor del desamma som för 2022. I skrivande stund finns det dock ingen exakt information om datumen för 2023.

  Deklarera 2024 datum

  Detsamma gäller för 2024.

  Deklarera 2025 datum

  Även när det gäller 2025 finns det i skrivande stund ännu inte några exakta datum.

  Sista dagen att deklarera

  Avdragsgilla kostnader hos Skatteverket

  När du ska deklarera Skatteverket, oavsett om det handlar om att deklarera 2022 eller vilket år det än gäller, har du i många fall rätt att göra avdrag. Detta kan handla om flera olika typer av avdrag vilket vi nu ska ta oss en titt på.

  Avdrag för privatpersoner

  När det gäller avdrag för privatpersoner gäller generellt sett regeln att du bara får göra avdrag för arbetsrelaterade utgifter. Med andra ord gäller detta inte utgifter i den övriga vardagen.

  Avdrag för företag

  Du som är egenföretagare, eller närmare bestämt du som har en enskild firma, ett handels- eller kommanditbolag, har rätt till avdrag när det kommer till utgifter som är nödvändiga för att kunna driva din verksamhet. När det gäller resor och en del andra typer av kostnader finns det dock en övre gräns för hur stora avdrag du kan göra.

  Avdragsgill ränta

  Du som betalt ränta under det år det gäller har rätt till avdrag för denna. Notera dock att detta endast gäller ränta för lån just du personligen är eller har varit betalningsansvarig för.

  Avdragsgill gåva

  När det gäller gåvor går det att få skattereduktion. Närmare bestämt rör det sig som mest om 1500 kr. Mottagaren av gåvan måste också vara godkänd av Skatteverket. Det finns även en del andra krav som måste uppfyllas, bland annat gällande gåvans belopp och så vidare.

  Fördelar och nackdelar med att deklarera digitalt

  Det finns flera fördelar med att deklarera digitalt. Den främsta av dessa har att göra med att det går mycket snabbare och smidigare att göra det än vad som är fallet om du deklarerar på det gamla vanliga sättet, alltså på papper. Det är dessutom bra för miljön eftersom det alltså inte krävs några papper för att kunna deklarera digitalt.

  När det gäller nackdelar med att deklarera digitalt är det svårt att peka ut några allvarliga sådana. Det skulle i så fall vara att det kräver att du har tillgång till internet och BankID, vilket den stora majoriteten av svenskar dock har. Möjligtvis kan det också kännas obekvämt och svårt för äldre personer som är vana vid att deklarera på det gamla vanliga sättet.

  FAQ

  Hur många gånger om året behöver man deklarera?

  Man deklarerar en gång om året.

  Måste man deklarera digitalt?

  Nej det måste man inte. Det går bra att deklarera på det gamla vanliga sättet med pappersformulär om man föredrar det. Dock går det betydligt snabbare och är betydligt smidigare att deklarera digitalt.

  Vad behöver man för att kunna deklarera digitalt?

  För att kunna deklarera digitalt behöver du ha tillgång till internet samt ett BankID. För att göra det extra smidigt kan du också skaffa dig Skatteverkets app.

  Har man rätt till avdrag när man deklarerar?

  Ja, det kan hända att man har rätt till avdrag när man deklarerar. Du som har lån kan till exempel ofta få ränteavdrag, och företag har rätt till avdrag för de utgifter som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten.