Utbetalning av lån

Utbetalning av lån sker olika snabbt beroende på vilken typ av lån det handlar om. Ett smslån kan betalas ut nästan omedelbart och pengarna kan komma in på ditt konto inom någon timme. För privatlån tar det oftast några bankdagar innan du kan disponera över pengarna. Samtidigt finns skillnader mellan olika långivare och i slutändan är det långivarens respektive bankens rutiner som i huvudsak avgör när du får tillgång till dina pengar. Frågan om utbetalningar är inte helt enkel, men här får du en guide med det mesta du behöver veta.

I den här artikeln kan du läsa mer om utbetalning av smslån, utbetalning av privatlån samt hur det går till med utbetalningar av smslån hos bankerna


Man väntar på att lån ska bli utbetalt

Utbetalningar smslån

Tips för snabba utbetalningar: Ansök före kl. 13:00 och se till att långivaren har samma bank som du har.

Idén med smslån är att utbetalningar av beviljade lån ska ske mycket snabbt. Det är ju till och med så att just denna egenskap ingår i namnet på en av synonymerna till smslån, nämligen snabblån. Huvudregeln för utbetalningar är att pengarna ska vara dig tillhanda inom som mest en bankdag. Vad det betyder mer exakt är att du får vänta som mest en helgfri dag på att pengarna kommer in på ditt konto.

För varje huvudregel finns självklart undantag och ett smslån kan betalas ut betydligt snabbare än så. Det finns två saker att tänka på om du önskar snabb utbetalning, nämligen:

1. Tidpunkten då du ansöker
2. Vilken bank du respektive långivaren använder för transaktionen

De flesta långivare för smslån har en så kallad “bryttid” för helgfria vardagar. Den är normalt kl. 12:00 eller kl. 13:00. Låneansökningar som kommer in och beviljas före bryttiden betalas normalt ut direkt och det betyder att överföringen till ditt konto kommer att ske under dagen. Vid ansökan som kommer in senare är det vanligtvis huvudregeln som gäller.

Om du och långivaren använder samma bank, till exempel Swedbank, behöver dock huvudregeln inte vara giltig över huvud taget. Överföringar mellan bankkonton i samma bank kan nämligen ske omedelbart, oavsett när på dygnet de görs. Detta kallas för direktutbetalning.


Utbetalningar privatlån

Tips för snabb utbetalning: Skicka in din ansökan på nätet och underteckna skuldebrevet digitalt med e-legitimation.

För privatlån, det vill säga lån utan säkerhet på belopp på i genomsnitt 20 000 kr eller mer, är utbetalningstiden normalt mellan 3-7 dagar. Exakt frist avgörs av vem långivaren är, när du ansöker (ansökningar handläggs normalt bara under vardagar) samt hur du går tillväga med undertecknande av skuldebrevet.

När du har ansökt om ett privatlån kommer en handläggare först att pröva din ansökan. Det är uppgifter i din kreditupplysning samt de uppgifter du själv lämnar som ligger till grund för kreditkontrollen. Själva granskningen behöver inte ta så lång tid och ofta får du ett preliminärt svar nästan omedelbart. Behövs ytterligare upplysningar kan handläggningen dock ta längre tid.

Innan utbetalning kan ske måste du underteckna ett skuldebrev. En del långivare arbetar fortfarande på det gamla sättet med fysiska avtal. Med den modellen skickas låneavtalet med posten och du ska då skriva under och skicka tillbaka avtalet. Först när det påskrivna skuldebrevet är långivaren tillhanda kan utbetalning ske. Signerar du i stället digitalt på långivarens webbplats via företrädesvis BankID påskyndar du utbetalningen väsentligt.


Swedbank

Swedbank är den vanligaste banken för privatkunder i landet och det gör att flera långivare för smslån har konton i just Swedbank för att kunna göra direktöverföringar. Swedbank är emellertid inte en lika vanlig aktör för långivarna som exempelvis Nordea.

Hos långivare som har möjlighet till direktbetalning till konton i Swedbank kan du få ditt lån utbetalat inom en timme. Det gäller även kvällar och helger förutsatt att kundtjänst har öppet när du ansöker.


Handelsbanken

Det är ett tiotal långivare som har transaktionskonton i Handelsbanken för att kunna göra direktbetalningar till privatkonton i banken. Bland långivarna märks till exempel de som ingår under Risicums respektive 4finance Groups paraply. Flera av långivarna med transaktionskonton hos Handelsbanken är sådana som erbjuder räntefria lån till nya kunder.

Med direktbetalning av smslån till Handelsbanken kan du, om du har ett akut behov av pengar, få utbetalning samma dag och inte sällan inom en timme. Notera bara att du måste skicka in din ansökan under kundtjänstens öppettider.


Nordea

Nordea är den bank i vilken de flesta långivare har transaktionskonton. Har du ett lönekonto eller privatkonto i Nordea har du alltså goda möjligheter att få snabba utbetalningar av smslån. I den samling långivare som erbjuder direktöverföring via Nordea finns både stora och små långivare. En del erbjuder räntefria smslån för nya kunder, vilket kan vara en extra fördel när du behöver låna snabbt.

Skickar du in en låneansökan inom kundtjänstens öppettider (gäller även kvällar och helger) kan du emotse skyndsam utbetalning. Ofta tar det inte mer än en timme innan pengarna finns på kontot.


SEB

SEB är inte det första valet för finansbolag och kreditinstitut som erbjuder smslån. Det finns emellertid ett par stycken som har transaktionskonton i banken. Väljer du en långivare som kan göra direktbetalningar via SEB kan du få lånet utbetalt inom en timme förutsatt att du ansöker när kundtjänsten har öppet.


Läs här om hur du kan ta lån på helger och kvällar