Inlägg taggade med: #marknad

Uppåtsving för den svenska marknaden

Uppåtsving för den svenska marknaden

Ny statistik inom finansvärlden tyder på att både ökad orderingång och ökad produktion råder i den svenska industrin och framtiden ser för tillfället ljus ut för den skandinaviska marknaden. Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Nyligen utförda undersökningar har resulterat i en statistik som ser allt annat än […]

Läs mer