Svårt att få lån

Det första valet för dig som behöver låna pengar bör vara ett privatlån, men om du inte behöver låna 20 000 kr eller mer är det alternativet smslån som gäller.
Har du ingen möjlighet att få lån inom dessa kategorier kan du se om du har eventuella kreditkort att låna på, undersöka möjligheterna att ställa något mer värdefullt föremål som pant hos en pantbank eller låna av föräldrar eller andra familjemedlemmar.

Några anledningar till varför det kan vara svårt för dig att låna pengar:

  • Låga inkomster
  • Betalningsanmärkningar
  • Omfattande skulder

Men det kan finnas flera anledningar till att din kreditscore är låg och att det är svårt att få lån.

Nedan kan du läsa mer om respektive källa till kredit. Vi presenterar också nyttig information om hur din kreditvärdighet bestäms och vad du kan göra för att förbättra den.

Kille som har svårt att få lån

Använd befintligt kreditkort

Även om du har svårt att få lån nu, kanske det inte alltid har varit så. Du kanske har ett kreditkort sedan tidigare med en kreditram som är outnyttjad. Kan du inte få ett privatlån eller smslån kan det vara en idé att utnyttja kreditramen och göra uttag från kortet. Har du betalat dina fakturor och i övrigt skött krediten tidigare finns också en chans att du kan höja krediten.

Pantbanken

Pantbanken som koncept är kanske inte lika vanligt idag som tidigare, men i de större städerna finns inrättningar där du kan pantsätta föremål som säkerhet för ett lån (pantbelåning).

  • Ta med föremålet till en fysisk pantbutik för att visa upp det
  • Värderingsmannen gör en snabb bedömning och anger värdet på objektet
  • Ett erbjudande om ett kortfristigt lån på ca 3-4 mån, anges i samband med värderingen.

Värdet av ditt inlämnade föremål är dimensionerande för hur mycket du får låna, men pantbanken låter dig naturligtvis inte belåna upp till hela värdet. Återbetalning sker när låneperioden är till ända. Då ska du också betala ränta för lånet. Kan du inte betala tillbaka har pantbanken rätt att sälja varan.

Vad kan jag pantsätta?

  • Smycken i ädlare metaller
  • Antikviteter

Är det som i första hand tas emot som pant. Det har att göra med att dessa föremål är mycket enkla för pantbanken att omsätta i det fall du inte kan betala tillbaka lånet.

Låna av föräldrar

Vi ska inte glömma att möjligheten att låna av familjemedlemmar alltid finns. Det bör kanske inte vara det första valet, men om det känns naturligt för dig att vända dig till exempelvis dina föräldrar är det en möjlighet som är både billig och effektiv. Det gäller bara att se till att alla parter förstår precis vad som gäller, detta för att undvika missförstånd som kan leda till slitningar i familjen.

Förbättra din kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett sammanfattande begrepp för en persons möjlighet att betala skulder. Det handlar alltså inte om betalningsförmågan i ett bredare perspektiv, utan om möjligheten att betala på befintliga och eventuellt tillkommande skulder.

När kreditvärdigheten bestäms är det i grund och botten fyra stycken faktorer som bedöms, nämligen inkomst, utgifter, livssituation och kredithistorik (inklusive befintliga krediter och lån).

Inkomst och utgifter

Inkomst och utgifter hör givetvis ihop. Låg inkomst och höga utgifter ger automatiskt en lägre kreditvärdighet (eftersom det beräknas finnas mycket litet utrymme för att betala skulder) och vice versa gäller för hög inkomst och låga utgifter. Livssituationen handlar dels om ålder, dels om civilstånd, hemmavarande barn och andra lite mer “mjuka” faktorer. Kredithistoriken är också givetvis en central aspekt i det hela i och med att den visar på hur lånebeteendet har sett ut tidigare.

När kreditvärdigheten bestäms är det utifrån en bedömning av risk. En långivare vill matcha den risk som tas genom utlåning med den beräknade avkastningen och då gäller det att på ett korrekt sätt bedöma risken för betalningsinställelse. Ju fler riskfaktorer som dyker upp i bedömningen, desto lägre blir din kreditvärdighet, och vice versa.

Sammanfattning

Om du tittar på de fyra kategorierna en gång till ser du att du i princip kan påverka alla av dem och det innebär automatiskt att du kan förbättra din kreditvärdighet genom att göra medvetna val. Du kanske inte kan ordna så att du får högsta betyg inom kategorin “livssituation”, men du kan till exempel rensa upp i en eventuell samling lån och krediter, till exempel via ett samlingslån/omstartslån, öka din inkomst och sänka dina utgifter. Har du en betalningsanmärkning kan du tyvärr inte påskynda processen med att förbättra din kreditvärdighet, utan det är bara att vänta tills dess att den avförs från din kreditinformation.

Beställ kreditupplysning på dig själv

För att få svart på vitt kring hur din kreditvärdighet ser ut just i detta nu kan du vända dig till ett kreditupplysningsföretag och begära ut en egen kreditupplysning. Här kan du se exakt hur långivarna ser din ekonomiska situation och genom att analysera uppgifterna kan du förmodligen ganska lätt hitta punkter att åtgärda för att förbättra din kreditscore.

Läs om fördelarna och nacknelarna med att låna utan UC