Inlägg av Niklas Olofsson: Sida 1

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.
Undvik dåliga krediter i julhandeln

Undvik dåliga krediter i julhandeln

Julstökets krav och måsten är sällan vänliga mot plånboken. Oavsett om du vill ha ett traditionellt och rejält julfirande av den stora modellen eller ett lite mer blygsamt firande kommer julen att ge effekter på din plånbok. För att lättare kunna bekosta festligheterna är det lätt att snegla på utbudet av olika lån. Ett sms […]

Läs mer
Ditt ekonomiska liv i olika åldrar

Ditt ekonomiska liv i olika åldrar

Varje ny utmaning i din privatekonomi följs av ytterligare en. Varje mål du uppfyller kommer att ersättas av nya. För din privatekonomi finns egentligen ingen slutdestination, utan ekonomiska frågor är några du får brottas med hela livet. Vilka frågor det är som är aktuella vid givna tidpunkter avgörs i grunden av din ålder. De flesta […]

Läs mer
Bitcoin på kreditkortet kan snart bli verklighet

Bitcoin på kreditkortet kan snart bli verklighet

I juli kunde den amerikanska nyhetsbyrån CNBC rapportera om att MasterCard har säkrat ett nytt patent. Det i sig är inget anmärkningsvärt, men uppseendeväckande är att patentet gäller teknik för överföringar av kryptovalutor via kreditkort. Av allt att döma kommer det alltså i framtiden finnas en möjlighet att betala för varor och tjänster med Bitcoin […]

Läs mer
Nästan alla partier vill ändra på ränteavdraget

Nästan alla partier vill ändra på ränteavdraget

Debatten om ränteavdraget var i stora delar död i många år. I samband med de ökande bostadspriserna och den ökande belåningen har frågan om avdragets vara eller icke vara dock blivit aktuell de senaste åren. Faktum är att frågan om ränteavdraget har blivit en av de stora ekonomiska frågorna i valrörelsen. I dagsläget är det […]

Läs mer
Bensinkorten är bra alternativ till räntekonton

Bensinkorten är bra alternativ till räntekonton

Miljarder och åter miljarder ligger på sparkonton som inte ger någon ränta över huvud taget. Om räntan ändå överstiger noll procent är det bara några tiondelar det handlar om. Vissa nischbanker kan emellertid erbjuda något mer aptitliga räntor, men för att få återbäring upp emot en procent eller mer krävs idag faktiskt ett sparande på […]

Läs mer
Gig-ekonomin står och stampar

Gig-ekonomin står och stampar

Gig-ekonomi är ett buzzword som både ledande ekonomer, ekonomijournalister och politiker har slängt sig med flitigt de senaste åren. Tanken har varit att gig-ekonomin ska fylla mängder av tomrum i sysselsättningen i den alltmer effektiviserade och robotiserade västvärlden. Nu pekar dock siffror på att gig-ekonomin inte alls växer, åtminstone inte som experterna hade förutspått. Alldeles […]

Läs mer
Fördelar med att ansöka om lån med medsökande

Fördelar med att ansöka om lån med medsökande

Det är allmänt känt att den som ansöker om lån med en medsökande väsentligt ökar sina chanser att få lånet beviljat. Anledningen är uppenbar. En medsökande innebär en extra säkerhet för långivaren, vilket automatiskt gör långivaren mer välvilligt inställd. Statistiken talar sitt tydliga språk även när det gäller villkoren för lån. Med en medsökande finns […]

Läs mer
Ny banklag ger nya möjligheter

Ny banklag ger nya möjligheter

Den 1 maj trädde en ny lag om banktjänster i kraft. Denna lag innebär stora förändringar i hur relationen mellan både privatpersoner och banker samt mellan olika banker kan se ut. Det är ett EG-direktiv som har införts i svensk lag, och dess bärande idé är att försvaga bankernas ställning i informationshänseende. En möjlig konsekvens, […]

Läs mer
Vad är existensminimum?

Vad är existensminimum?

Existensminimum är ett begrepp som brukar används för att beskriva vad den som genomgår skuldsanering, eller är föremål för en utmätningsprocess i regi av Kronofogden, ska klara sig på. Grundtanken är att personen ifråga ska ha rätt att behålla en skälig del av sina inkomster för att helt enkelt klara sitt uppehälle, det vill säga […]

Läs mer
Betalningsfria månader - villkor och effekter

Betalningsfria månader – villkor och effekter

Du känner kanske till att det för många typer av lån är möjligt att ansöka om en eller flera betalningsfria månader? Idén med detta erbjudande är att låntagaren ska ges möjlighet att skjuta upp betalningen en månad om han eller hon upplever att det blir svårt att betala amortering och räntor. Januari och augusti är […]

Läs mer