Ränta

Snabbval:
Loading...

  Här på Sverigekredit jämför du räntor från olika banker och kreditbolag och kan enkelt hitta aktuella ränteuppgifter.

  Välj låneform nedan för att jämföra räntor:

  Smslån | Privatlån | Kreditkort

  Man och kvinna räknar på lånets ränta


  Ränteformer

  När du lånar pengar av ett kreditbolag eller en bank måste du alltid betala ränta på det utbetalda beloppet. Långivaren vill nämligen säkra en ersättning för risken att du inte betalar tillbaka lånet i helhet och dessutom få ersättning för alternativintäkten. Att notera är emellertid att det på senare tid har dykt upp ett antal långivare, särskilt inom smslån, som erbjuder räntefria lån till nya kunder. Sådana erbjudanden tas fram i marknadsföringssyfte för att attrahera nya kunder.

  piggybank_ranta
  Du själv kan också agera långivare. Det gör du varje gång du lämnar mer än en krona på ditt lönekonto eller sätter in pengar på ett sparkonto. Givetvis blir dock din ersättning betydligt lägre än den banken/kreditbolaget tar ut av dig vid utlåning.
  Det finns alltså två olika ränteformer:

  • Inlåningsränta
   Inlåningsränta är den ränta du får om du sparar pengar på ett sparkonto eller på ett lönekonto (om kontots behållning löper med ränta).
  • Utlåningsränta
   Utlåningsränta är den ränta du betalar när du lånar. Räntan är helt enkelt priset du betalar för att få förmånen att få pengar i handen idag.

  Räntekostnader och lån

  Ränta kan anges både i

  • Nominell ränta – anger den grundläggande räntesatsen
  • Effektiv ränta – tar hänsyn till eventuella extra kostnader för lånet samt återbetalningar under lånets löptid.

  EXMPEL:

  Det finns två saker att tänka på när det handlar om räntekostnader och lån. För det första är det i regel så att längre löptider ger en lägre nominell ränta. För det andra innebär dock längre löptider en totalt sett högre kreditkostnad.

  Rörlig ränta

  Ett lån med rörlig ränta löper med en nominell ränta som kan justeras både uppåt och nedåt med utgångspunkt i världsekonomins status och den rådande marknadsräntan. Rörlig ränta är standard för bolån och privatlån.

  Fast ränta

  Ett lån med fast ränta löper med samma nominella räntesats under lånets hela löptid. Bundna bolån och smslån är lån som löper med fast ränta. Fördelen med fast ränta är att räntekostnaden över lånets hela löptid är given.

  Effektiv ränta

  Effektiv ränta anger den totala kostnaden på årsbasis för ett lån. I denna uppgift ingår inte bara den nominella räntan utan även eventuella avgifter såsom aviavgifter och uppläggningsavgifter. Dessutom tar uppgiften om den effektiva räntan hänsyn till återbetalningar. Den effektiva räntan ger en mer rättvisande bild av kreditkostnaderna för lån, särskilt för lån som löper över 12 månader eller mer. För smslån är den effektiva räntan dock inte särskilt rättvisande, även om den ändå kan fungera som jämförelsetal. Det finns en särskild förordning om hur den effektiva räntan ska räknas ut.

  Ränta på ränta

  Ränta på ränta är ett koncept som framför allt appliceras på sparande. För sparande gäller att, om du inte rör din behållning på kontot, ränteutbetalningarna ackumuleras så att du för varje år tjänar ränta inte bara på det ursprungliga beloppet utan även på tidigare ränteutbetalningar.