Lån utan inkomst

Om du inte har någon deklarerad inkomst har du automatiskt en mycket låg kreditvärdighet och det blir svårt att få lån. Din löpande inkomst från lön, andra ersättningar och pension är nämligen den säkerhet du så att säga ställer som pant för lånet. I det fall du har större summor sparade pengar kan det fungera som motvikt och ge dig en bättre kreditvärdighet, men det är fortfarande de löpande inkomsterna som är de centrala.

Det går, trots att det egentligen borde vara omöjligt, att låna pengar utan inkomst. Det gäller såväl privatlån som smslån. Vi ska nedan se lite närmare på de två lånetyperna, men först några ord om risker med lån utan inkomst.

Jämför långivare och ansök direkt om du redan vet att du har en medsökande.

Jämför och hitta lån

Risker med lån utan inkomst

Här på Sverigekredit är vi alltid noga med att trycka på vikten att inte dra på sig skulder i onödan. Vår idé är att vara här för att hjälpa dig till det bästa lånet i det fall du är i ett större behov av att få loss kontanta medel, men vår grundhållning är att du ska vara mycket försiktig med att låna. Den grundhållningen tycker vi att alla ska ha, och särskilt de som har en sämre ekonomi. Lån utan inkomst är i vår mening inte att rekommendera förutom i absoluta akutfall.

Det kan finnas flera anledningar till att man kan ha behov av att ta ett lån utan inkomst. Alldeles oavsett är det problematiskt att låna om du inte har löpande inkomster. Det lån du tar förfaller förr eller senare till betalning och i det fall du inte har täckning för lånet kan betydande ekonomiska konsekvenser snabbt uppkomma.

Man utan inkomst har tomma fickor

Privatlån utan inkomst

För ett privatlån är kraven på en löpande inkomst ofta relativt höga och ett minimikrav är normalt att den deklarerade inkomsten ska överstiga 100 000 kr alternativt 10 000 kr per månad över en längre tid.
Om du inte har någon inkomst har du ändå möjlighet att ansöka om och bli beviljad ett privatlån. Förutsättningen är att du ansöker med en medsökande alternativt kan få någon att ställa upp som borgensman. Ser vi rent tekniskt på saken är det också så att det är inkomsten enligt den senaste deklarationen som långivaren får uppgifter om via den obligatoriska kreditupplysningen. Det innebär att du som har inkomster för tidigare år kan bli beviljad ett privatlån trots att du inte har någon inkomst under innevarande år.

Vill du veta mer om privatlån, klicka här!

Smslån utan inkomst

För smslån finns ingen möjlighet att ställa säkerhet via medsökande eller borgensman. Här är det enbart den löpande inkomsten som räknas. Emellertid finns ett litet antal långivare som kan bevilja lån trots att du har en mycket liten inkomst, och även om inkomsten är i form av ersättningar (A-kassa är ett tydligt exempel) eller till och med studiemedel. Samma resonemang kring tidigare års deklarerade inkomst gäller också för smslån utan inkomst.

Vill du veta mer om smslån, klicka här!

Avslutande kommentar

Du bör se inte se ovan diskussion kring privatlån och smslån som en slags guide till hur du kan ta lån utan inkomst. Sverigekredits inställning är, som sagt, att du inte bör låna om du inte är absolut säker på att du har ekonomin till det.