Budgetera och planera

Hur mycket vill du låna?

Med en sund ekonomisk planering och budgetering blir det mesta lite enklare. Man får en bättre kontroll, vilket i sig ger en trygghet, och man kan på ett bättre sätt förutse hur ekonomin kommer att se ut i framtiden. Att planera och budgetera är måhända inte en aktivitet som känns särskild inspirerande, men normalt får man mycket stora fördelar genom att tänka ett steg framåt.

Att planera ekonomin och göra budgetar behöver inte alls vara särskilt knepigt och tidsåtgången behöver inte vara särskilt stor. Kort sagt finns det ingen ursäkt att inte kika lite närmare på hushållets ekonomi idag och i framtiden. Om du vill starta nu direkt kan du med fördel utgå från våra rubriker här nedan.

Man och kvinna gör sin första gemensamma budget

Grundläggande ekonomiska prioriteringar

Att prioritera handlar om att sätta en sak före en annan. I vardagen gör vi mängder av prioriteringar varje dag, detta för att helt enkelt förenkla livet. Utan prioriteringar skulle vi nämligen vara tvungna att göra hundratals överläggningar med oss själva dagligen. Vi har ett antal medvetna och omedvetna prioriteringar som styr oss från det att vi stiger upp på morgonen tills det att vi går och lägger oss, även när det gäller ekonomiska frågor.

Eftersom ekonomi är en sådan viktig del i vardagen är det klokt att lyfta fram de ekonomiska prioriteringarna med jämna mellanrum så att du kan påminna dig själv om vad som verkligen är viktigt. Detta gäller inte minst när du ska planera din ekonomi för framtiden i en budget. Om du till exempel vill spara pengar till barnen, se då till att lyfta upp det som en prioriterad post och skriv in den med stora bokstäver i budgeten.


Att göra en budget

En gång för länge sedan sa en vis man något i stil med: För att veta vart man ska, måste man veta var man kommer ifrån. Denna devis är själva kärnan i budgetarbetet. Först tar man fram ett nuläge och sedan tittar man på framtidsinriktningen.

En budget kan göras hur omfattande och hur exakt som helst. Samtidigt behöver den absolut inte bestå av tusentals poster i ett Excel-dokument. Du kan klara dig alldeles utmärkt med penna, papper och miniräknaren i mobilen.

En budget består av två sidor:

  • Intäktssida
  • Kostnadssida

Dina intäkter är något av följande:

  • Lön
  • Bidrag
  • Andra ersättningar och poster som kommer in på kontot

Kostnader är det som flyter ut från kontot och intäkter är i stort sett allt som kommer in på kontot. Notera dock att lån inte är att betrakta som en intäkt eftersom det är pengar som ska betalas tillbaka. Om du till exempel tar ett sms lån så ökar du med andra ord inte dina intäkter utan dina skulder. Har du flera olika lån eller smslån med betalningsanmärkningar, så kan du även räkna på hur du kan sänka dina lånekostnader genom att samla lån. När du gör din budget ska du utgå från hur det ser ut idag. Först och främst skapar du helt enkelt en överblick över alla intäkter och alla kostnader.

Så här gör du:

Det är allra enklast att skapa sig en överblick över sin ekonomi genom att ta ut ett kontoutdrag från din bank för den senast avslutade månaden, eller någon annan månad som du anser är representativ för dina utgifter. Månader som december eller juli är sällan representativa månader i och med att det under december är stort fokus på julhandeln och för att man allt som oftast har semester under juli. När du har tagit fram kontoutdraget så gör du en sammanställning av de olika utgifterna som du haft. Efter detta kan du skapa dig en god uppfattning om vad du vanligtvis lägger pengar på under en månad. Förhoppningsvis ser du snabbt vilka utgifter som är nödvändiga respektive onödiga. Sålla bort de onödiga utgifterna och se hur mycket pengar du sparar varje månad. Sätt sedan upp en gräns för dig själv för hur mycket pengar du får spendera inom vissa kategorier så som mat, kläder, sparande etc. Efter att du gjort detta ser du hur stort utrymmet är för att till exempel kunna ta nya lån.

I nästa steg ska du, utifrån dina prioriteringar, bestämma dig för hur dina intäkter ska användas under en given tidsperiod, till exempel ett år. Fråga dig själv vilka kostnader du kan skära lite i, om du kan hitta utrymme för lite mer sparande, att låna pengar etc. Det kan faktiskt vara lite spännande att göra denna övning. Se bara till att du använder sunt förnuft och funderar noga innan du gör större förändringar jämfört med nuläget.

Verktyg för enkel budgetering

Det finns smidiga verktyg du kan använda för att budgetera din ekonomi. Med dessa verktyg slipper du fundera ut i minsta detalj vad du har för utgifter du måste räkna med. Klicka på länkarna nedan för att komma till verktygen eller för att ladda ner mall.

Konsumentverkets budgetverktyg

Följ upp

Uppföljningen är den avgjort viktigaste delen i all ekonomisk planering. Samtidigt lägger de flesta (även större börsbolag!) minst vikt vid just denna del. Det är helt enkelt roligare att planera och drömma än att se hur utfallet verkligen blev. Att glömma bort att följa upp, eller att bara göra en halvhjärtad uppföljning, är verkligen inte att rekommendera. Om du inte följer upp en plan eller en budget kan du ju inte se vad som gick rätt och vad som gick fel. Allt arbete med planeringen och budgeteringen kan då betraktas som bortkastat.

Om du ser till att göra uppföljningar med jämna mellanrum får du mängder av information som du kan använda för att göra justeringar för att se till skutan fortsätter på rätt kurs. Du kan också se om de prioriteringar du har gjort känns lämpliga. Kort sagt får du verktygen att skapa ett sunt ekonomiskt liv.


Läs om det ekonomiska samspelet här