Publicerat: 3 juli, 2018

Bolånekriget gynnar alla utom de unga

Våren 2018 har, för att ta till en analogi från spelvärlden, inneburit en jackpot för bolånetagare med rörliga räntor. Aktör efter aktör har lanserat nya erbjudanden med rejält bantade bolåneräntor och prispressen är total. Det är goda tider för den som äger sitt boende och snabbt kan flytta sina bolån till det bolåneföretag som erbjuder de lägsta räntorna.

Det är dock inte alla som tjänar på bolånekriget. De som har bundna bolåneräntor kan av naturliga skäl inte dra fördel av prispressen. Det finns också en stor grupp personer som är helt utestängda från marknaden.

I den här artikeln kan du läsa mer om:

  • Varför ett priskrig på bolån plötsligt har blommat upp
  • Effekter av prispressen
  • Hur du gör för att byta bolåneföretag
  • Situationen för unga som vill få in en fot på bostadsmarknaden

För mer relaterad läsning, se vår artikel om bolån med räntetak och vår senaste granskning av reporäntan idag och den kommande tiden.

bolånekrig bostadsmarknaden

Bolåneräntor på 1 procent

Ett bolån kan finansieras på två olika sätt. Vanligast är att en storbank lånar upp medel från Riksbanken eller på den internationella obligationsmarknaden. Det andra sättet är att skapa fonder för institutionella investerare som vill få avkastning genom utlåning till bolån. För dessa fonder är investerarnas avkastningskrav mycket lågt. Egentligen söker investerarna, som består av bland annat pensionfonder, endast en avkastning som överstiger inflationen. Det finns heller inget kapitalkrav kopplat till fonderna såsom det gör för vanliga banker. Dessa två faktorer innebär att det är mycket billigt att finansiera bolån med en bolånefond.

Finansiering genom bolånefonder har framgångsrikt använts i många länder i Europa i många år. I Sverige har denna metod dock inte utnyttjats förrän nu 2018. Det var bolåneföretaget Enkla som gick i bräschen för det nya konceptet när man lanserade ett bolån till 0,95% i ränta i mars månad. Det dröjde sedan bara någon vecka innan nästa aktör hakade på och sedan var prispressen i full gång. Det är nämligen inget bolåneföretag som vill tappa marknadsandelar.

Stadigt sjunkande snitträntor

Sedan i mars har snitträntorna på rörliga bolån kapats dramatiskt. Det kan handla om flera tiondelar och det är både mindre uppstickare och storbanker som har sänkt sina priser. Listräntorna är visserligen i princip oförändrade, särskilt hos storbankerna, men snitträntorna dalar. Även de aktörer som historiskt sett har erbjudit de lägsta priserna, såsom exempelvis Mitt Bolån, har kapat priserna den senaste tiden.

Viktigt att notera i sammanhanget är emellertid att många av de nya erbjudandena skiljer sig från ”vanliga bolån”. En del aktörer har till exempel som krav att belåningsgraden inte får överstiga 50%. Andra bolåneföretag kräver olika slags förbehåll. Ett typiskt sådant är att man ska ha ett visst sparande hos samma aktör.

Här kan du jämföra bolån och se aktuella prisnivåer.

Byta bolåneföretag – så gör du

Förr i tiden var det en ganska besvärlig historia att byta lånegivare för bolån. Idag är läget det helt motsatta. Som kund ska du inte behöva göra mer än ett minimum. Det är i stället den nya långivaren som ska ordna med det mesta, och din gamla långivare är skyldig att både underlätta bytet och dessutom göra det skyndsamt.

Grundtanken är att din enda uppgift är att anmäla till den nya långivaren att du vill byta. Emellertid kan det självklart dyka upp frågor och eventuellt kan krävas att en ny värdering görs. Överlag torde dock eventuella hinder vara överkomliga med tanke på den besparing i räntekostnader som du kan dra fördel av.

En förlorad generation

Begreppet ”en förlorad generation” brukar användas för mer dramatiska skeenden, till exempel i krig. Ur ett sådant perspektiv kanske man inte ska betrakta dagens unga som just en sådan generation. Samtidigt är rapporterna om de ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden klart dystra.

Svenska Dagbladet presenterade på självaste nationaldagen en artikel med rubriken ”Bolånedörren stängd – ’hel generation’ tjänar för lite”. I denna artikel beskriver tidningen en framtid som ser allt annat än ljus ut för de som idag är under 30 år.

SvD har tittat på statistik från SBAB som visar att de unga i Sveriges 20 största kommuner inte har råd att ta bolån för att bekosta en första egen bostad. Då handlar det dessutom inte om några större villor eller bostadsrätter på fashionabla adresser. Det handlar i stället om enkla ettor på omkring 30 kvadrat.

Det är de nuvarande kreditreglerna med bland annat skuldkvot som är det stora problemet. Skuldkvoten innebär att en bolånetagare inte får låna obegränsat i förhållande till årsinkomsten, alldeles oavsett om man kan betala kontantinsatsen och dessutom klarar själva amorteringskraven.

För unga kvinnor är situationen särskilt alarmerande. Kvinnor mellan 25-29 år som får motsvarande medel i lön varje månad har idag inte möjlighet att köpa en liten etta i någon av de 20 största kommunerna i landet. För män är situationen bara marginellt bättre. Medellönen för män mellan 25-29 år räcker till en etta i Västerås, Sundsvall och Borås.