Annuitetslån

Snabbval:
Loading...

  tid och uträkning för annuitetslån

  Kortfattat

  Återbetalning av lån kan ske på två sätt, nämligen med annuitet eller med rak amortering. Det är skillnad mellan alternativen när det gäller hur månadsbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering och kännetecknande med annuitetslån är:

  • Du betalar samma belopp varje månad under hela återbetalningstiden
  • Andelen ränta sjunker och amorteringen ökar för varje månad

  Amortering: Är själva avbetalningen på en skuld

  Lär dig begrepp i vår ordlista 


  Exempel (enkelt räknat):

  Du lånar 100.000 kr i 5 år och med ränta ska du totalt återbetala 120.000 kr.

  Månad 1: 2000 kr
  Amortering: 1200 kr
  Ränta: 800 kr

  Månad 2: 2000 kr
  Amortering: 1250 kr
  Ränta: 750 kr

  Månad 3: 2000 kr
  Amortering: 1300 kr
  Ränta: 700 kr


  Ett annuitetslån blir något dyrare att än rak amortering. Någon större extra kostnad blir det emellertid inte och för många är den extra räntekostnaden en billig peng att betala för att dels slippa mer betungande första månader av löptiden, och dels få en exakt uppgift på vad som ska betalas varje månad.


  Förklaring av annuitetslån

  Ordet annuitet kommer från franskan och betyder årlig betalning. Idag används ordet emellertid för alla möjliga återbetalningsperioder. När du väljer annuitet som beräkningsmodell för ett lån kommer du som tidigare nämnt att få betala exakt samma belopp för varje betalningsperiod, såsom till exempel en månad. Är din första månadsbetalning på 2000 kr är också den sista på exakt samma belopp.

  Vad det fasta beloppet innebär, är att räntedelen kommer att vara som störst i början av låneperioden för att sedan successivt minska. Är räntan av den lite högre modellen kan de första månadsbetalningarna faktiskt bestå nästan helt och hållet av ränta. På den sista betalningen är räntedelen å andra sidan i princip obefintlig i jämförelse med amorteringen.

  diagram annuitet

  Vad är då rak amortering?

  I sammanhanget kan det vara bra med en kortare genomgång av hur rak amortering fungerar. Med rak amortering är amorteringsbeloppet detsamma under hela löptiden och räntekostnaden, som givetvis blir avtagande i storlek ju mer av lånebeloppet som är amorterat, läggs till den totala månadskostnaden. Månadsbetalningarna blir som störst i början av löptiden för att sedan successivt minska.

  Vad händer vid ränteändring

  Om räntan på lånet ändras, uppåt eller nedåt, sker en av två saker, nämligen:
  Återbetalningstiden ändras (falsk annuitet)
  Månadsbetalningen blir lägre/högre men återbetalningstiden förblir densamma (äkta annuitet).

  Vanligast är att långivaren använder sig av beräkningsmodellen för falsk annuitet, men det är inte helt ovanligt med äkta annuitet. Vad som gäller i det enskilda fallet ska anges i lånevillkoren.

  Exempel 1:
  Kent har ett privatlån på vilket det återstår 30 månadsbetalningar. Riksbanken höjer räntan och det gör att den rörliga räntan på lånet följer med. I låneavtalet står att annuiteten ska bibehållas och det innebär att räntedelen av det månatliga beloppet höjs medan amorteringsdelen sänks. Resultatet blir att återbetalningsperioden blir längre.
  Exempel 2:
  Sofie har ett billån med 20 återstående månadsbetalningar när räntan för lånet sänks. Enligt villkoren ska annuiteten ändras och det innebär att löptiden fortsätter att vara densamma men Sofies månadsbetalning blir lägre i och med att räntedelens storlek minskar.

  Extra återbetalningar

  På alla lån går det alltid att göra extra inbetalningar när som helst. Vad händer då med annuitetslånet om delar av det betalas av i förtid? Jo, normalt får du välja själv om du vill sänka månadskostnaden eller korta ned återbetalningstiden. Vad som är det bästa alternativet är egentligen en smaksak. De flesta brukar välja att förkorta återbetalningstiden för att på så sätt bli skuldfria snabbare.

  Sammanfattning annuitetslån

  1. Du betalar lika mycket varje månad och beräkningsmodellen är alltså ett bra alternativ om du vill jämna ut kostnaderna för ett lån över löptiden
  2. Amorteringarna är små i början av löptiden för att bli stora när löptiden börjar gå mot sitt slut
  3. Normalt något högre räntekostnad totalt sett i jämförelse med så kallad rak amortering

  Läs mer om räntor här